Wednesday, February 29, 2012

فراموش نکنید! این کاندیداها همان کسانی هستند که فردا می خواهند در مجلس فریاد "مرگ بر موسوی" سر بدهند

همه بی کفایتی ها و مزدور بازی ها و بی شرافتی هایی که باصطلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون از خود نشان داده اند به یک طرف، داستان شعار دادن در صحن مجلس که "مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی" به یک طرف ! هرگز نمی توانم به خودم بقبولانم که باز هم کسی به نام من و با رأی من به مجلس برود که فردا از این اراذل و اوباش گیری راه بیندازد

No comments:

Post a Comment