Friday, October 30, 2009

خامنه ای ، منفورترین انسان عصر حاضر است

آقای خامنه ای

شما منفور هستی ! می دانی ؟ شما به جایی رسیدی که تعداد آنانی که آرزوی مرگتان را دارند ده ها ، صدها و بلکه هزاران هزار برابر کسانی هستند که آنهم بدلیل منافع مادی مجیزتان را می گویند

پس ، لطفاٌ برو گم شو و بمیر ، به همین سادگی
برو و دنیا را از کثافت وجود خودت پاک کن

ختم کلام

امضا - همه ایرانیان با غیرت

Tuesday, October 27, 2009

رنگ سبز رنگ وسط رنگین کمان است


طبیعت نیز با جنبش آزادیخواهی مردم ایران همراهی کرده است
به عکسی از رنگین کمان توجه کنید
رنگ سبز دقیقاٌ در میانه آن ایستاده است
اگر بپذیریم که رنگین کمان یا همان قوس قزح عصاره تمام نورهای موجود است پس براحتی میتوان نتیجه گرفت که رنگ سبز ( یا همان نور سبز ) معتدلترین رنگ موجود در طبیعت است
این را میتوان بمعنای اعتدال ( بخوانید دوری از هر گونه افراط و تفریط ) جنبش سبز مردم ایران دانست و بفال نیک گرفت و از هم اکنون به آینده آن امیدوار بود

زنده باد آزادی
پاینده ایران

Saturday, October 24, 2009

مـــــــــــــــــــــــــــــا بیشمــــــــــــــــــــــــاریم

این عبارت " ما بیشماریم " را روحیه بخش ترین عبارت حال حاضر جهان می دانم
همزمان ، کوبنده ترین سلاح علیه هر دشمن مردم در هر کجای جهان است
پس همه با هم یکصدا و هم آوا خروش برآوریم که

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بیـشمـــــــــــــــــــــــــــــــــاریم

سیزده آبان روز کشیدن سیفون بر روی خامنه ای و احمدی نژاد و ذوب شدگان در ولایت جهل و جور و فساد

سیزده آبان روز کشیدن سیفون بر روی خامنه ای و احمدی نژاد و ذوب شدگان در ولایت جهل و جور و فساد
این زیباترین ، رساترین ، منصفانه ترین و دلچسپ ترین تعبیری است که میتوان از خروش مردم ایران در روز سیزده آبان ارائه کرد

به امید آزادی و دموکراسی
پاینده ایران