Tuesday, February 14, 2012

فردا ( 26 بهمن سابق ) نیز مصادف است با 25 بهمن! پس فردا و روزهای بعد نیز همینطور، ایران هم فقط تهران نیست .

تقویم را باید از نو نوشت : هر روز را اگر تبدیل کنیم به 25 بهمن می توانیم امیدوارم باشیم که داریم به سمت آزادی می رویم ، اگر 25 بهمن فقط یک روز در سال باشد و فقط در تهران برگزار شود راه به بیراهه می رویم یا در بهترین حالت داریم درجا می زنیم ... تقویم های جدید درست کنیم که در آن همه روزها 25 بهمن است تا روزی که بتوانیم با خیال راحت به تقویم واقعی برگردیم : روز آزادی ایران
سه شنبه : 25 بهمن مصادف با 14 فوریه
چهارشنبه : 25 بهمن ( 26 بهمن سابق ) مصادف با 15 فوریه
پنجشنبه : 25 بهمن ( 27 بهمن سابق ) مصادف با 16 فوریه
 جمعه : 25 بهمن ( 28 بهمن سابق ) مصادف با 17 فوریه
 شنبه : 25 بهمن ( 29 بهمن سابق ) مصادف با 18 فوریه
یکشنبه : 25 بهمن ( 30 بهمن سابق ) مصادف با 19 فوریه
دوشنبه : 25 بهمن ( 1 اسفند سابق ) مصادف با 20 فوریه

...

No comments:

Post a Comment