Monday, March 15, 2010

صبر و استقامت تا بهار آزادی

تکلیف بر همگان روشن شد .
سال 89 را با صبر و استقامت و با
امید به آزادی شروع خواهیم کرد و مزد صبر و استقامتمان را خیلی زود خواهیم گرفت .
خامنه ای هم هر چی دلش میخواد بگه . کو گوش شنوا !
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

Sunday, March 14, 2010

چهارشنبه سوری غیر شرعی را با شکوه هر چه تمامتر برگزار می کنیم

شما رو نمیدونم اما از خودم بگم که از وقتی فهمیدم چهارشنبه سوری غیر شرعی شده به طرز وحشتناکی مشتاق شدم که مرتکب این کار غیر شرعی بشم .
دوست دارم سینه به سینه و چشم در چشم در مقابل شرع بایستم و فریاد بزنم که حالم داره ازش به هم میخوره !
هم از خودش و هم از همه متولیان رنگارنگ و دروغگو و فاسدش که مملکت عزیز من رو به این روز انداختن .
میخوام این جناب شرع با تمام قوا بیاد جلو تا بهش حالی کنم که نسل من ، نسل عقلانیت و آگاهی و دانشه نه شرع و مکر و اسطرلاب و فتوی و این چرندیات !
زنده باد دانش و آگاهی .
زنده باد نور حقیقت .
زنده باد آزادی پاینده باد ایران آزاد