Wednesday, February 8, 2012

روز 25 بهمن واسه هیشکی بیرون نیاین ! واسه اینکه در آینده شرمنده بچه هاتون نباشین بیاین بیرون

این جمله رو از یه پیرمرد شنیدم ، خیلی به دلم نشست ! خواستم با شما هم در میون بزارم

No comments:

Post a Comment