Saturday, January 28, 2012

چشم ، حتمن بهش می گم !

ایرانی ها روحیه خوبی در طنز پردازی دارند و از هر فرصتی استفاده می کنند تا به طنز گویی بپردازند . این روزها هم که به شکرانه حضرت حق مملکت پر شده از مسئولین محترمی که تا دهن باز می کنند نقل و نبات می ریزند و دائماً در تلاشند نظریه معروفی را که معتقد بود "آی کیوی نسل انسان از یک مقداری پایینتر نمی رود" به سخره بگیرند، اسباب و لوازم طنز بقول خودمانی تر: فت و فراوان است . پیشنهاد می کنم کمپینی تحت عنوان " چشم، بهش می گم" راه بیندازیم و سخنان گهر بار مسئولین محترم نظام را که دائماً در خصوص قدرت نظام و محبوبیت خود و اوضاع  احوال اقتصادی مملکت و بقای نظام و ... داد سخن می دهند را به مدد طنز به اطلاع دوستان برسانیم . بعنوان مثال به این جملات دقت فرمایید : 
کیهان : قیمت دلار 500 تومان است 
احمدی نژاد : ما هیچ مشکل اقتصادی نداریم 
خامنه ای : انتخابات بسیار پرشور خواهد بود 
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

No comments:

Post a Comment