Thursday, January 5, 2012

خانم مسیح علینژاد! چرا زمانی که ایران بودید "بازگشت به دوران طلایی حضرت امام" را به چالش نکشیدید؟

خانم مسیح علینژاد
مصاحبه غیر حرفه ای، احساسی و جهت دار شما را با رضا پهلوی دیدم . قصد قضاوت در مورد آن را ندارم چرا که مطمئنم دوستان زیادی در ای باره شما را به پرسش کشیده و خواهند کشید . تنها پرسش من از شما بعنوان کسی که بسیار زیاد جنجال و جنجال آفرینی را دوست دارید و خود را جایگزین کریستین امانپور و جرس را جایگزین سی ان ان می دانید، این است : چرا شما که تا این حد به ورق زدن تاریخ و کشیدن مو از ماست علاقمندید  حتا یک بار این پرسش را از از کسی ( هر کسی ) نپرسیدید : بازگشت به دوران طلایی حضرت امام یعنی چه ؟ کدام دوران طلایی ؟ چرا خانم علی نژاد ؟
یک هم میهن شما

1 comment:

  1. مرد حسابی از اوون حرفا زدیا! مگه تو ایران میشه از دوران خمینی انتقاد کرد! یه چی میگیا...بدشم این علینژاد تا جایی که جا داشت پته همونا رو هم میریخت رو آب پس واسه چی از مجلس انداختنش بیرون؟

    ReplyDelete