Sunday, February 13, 2011

دردآور است ! تمام دنیا منتظر امروز ایران است در حالی که شهرام همایون هنوز هم دارد از مردم پول میگیرد

دارم به کانالهای ماهواره ای نگاه می کنم : الجزیره عربی و انگلیسی ، سی ان ان ، فاکس نیوز و ... کمی تأمل می کنم و سپس کنترلر را در دست ومی گیرم و در میان کانالهای ایرانی هم چرخی می زنم : تبلیغات مشمئز کننده لوازم جنسی و ترک اعتیاد و سوتین و چه و چه در ذیل برنامه هایی که از صدا و سیما به امانت گرفته شده اند و یا بطرز توهین آمیزی فضای امروز ایران را به سخره گرفته اند . البته از این جماعت انتظاری نیست چرا که نمیتوان همه را به یک میزان به میدان مبارزه کشاند . بر روی کانال یک شهرام همایون می روم واز رکده خود پشیمان می شوم ! شهرام همایون هنوز و در گیر و دار هیجان این روزها و در آستانه حرکت عظیم مردمی که ساعاتی دیگر شروع می شود ، دارد به مردم سکه می فروشد و التماس ده - بیست دلار دیگر می کند ! نمی خواهم وارد جزئیات شوم و مشروعیت کارش را به زیر سوال ببرم که در این باب زیاده گفته شده و دیده ایم اما با خود می اندیشم چه می شد اگر شهرام همایون که حداقل درمقام ادعا خود را کمتر از هیچکدام از ما ایرانی نمی داند و گلو پاره نمی کند ، یک امروز را به کار دیگری می گذراند ؟ یا حداقل جلوی دوربین نمی آمد یا اگر می آمد وقتش را به گونه بهتری میگذراند ؟ افسوس و هزار افسوس که برخی از ما هنوز هم به امثال شهرام همایون امید داریم که برای ایران ( دقت کنید ، میگویم ایران نه پرچم ایران یا این حزب و آن گروه سیاسی خلق الساعه ) کاری بکنند .
در خاتمه امیدوارم که حداقل این نوع رفتارها درسهای لازم را برای قدمهایی که در آینده برمی داریم به ما بدهد .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران
25 بهمن 89 - نورافکن

No comments:

Post a Comment