Sunday, February 6, 2011

درخواست از همه گروهها و اشخاص سیاسی : لطفاً در مورد حرکت اعتراضی روز 25 بهمن اعلامیه پشتیبانی صادر کنید

ایرانیان گرامی ! مبارزین راه آزادی
احزاب ، گروهها ، تشکل ها و بزرگان عرصه سیاست .
دوستان ، یاران ، عزیزان ، سروران و آزادیخواهان :
می دانم همه شما از جریانات مصر و بالطبع از درخواست مجوز آقایان موسوی و کروبی برای راهپیمایی در روز دوشنبه 25 بهمن در مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی خبر دارید .
مصر را همگان دیدیم : رمز موفقیت ، پایداری و اتحاد است . می دانستید در میان این جماعت حداقل 25 حزب و گروه سیاسی شناخته شده وجود دارد ؟ کسی از آنان صدایی شنید ؟ خیر
برای آنکه مقدم بر هر چیز سرنگونی دیکتاتور است .
من ، بعنوان یک ایرانی ، بعنوان یک سرباز راه آزادی میهن از همه شما عاجزانه تقاضا می کنم برای یک بار هم که شده گذشته را به دست فراموشی بسپارید و یکرنگ و یکصدا به حمایت از این خیزش عمومی برخیزید . امروز ، روز وحدت است . روز اتحاد است . روز همدلی است . امروز ، دشمن مشترک همه آزادیخواهان آنجا نشسته و در غیاب یک اتحاد فراگیر از جانب ما کماکان هل من مبارز سر می دهد و رجز خوانی می کند . خواهش می کنم لختی بیندیشید . بگذارید اول ایران را به اتفاق آزاد کنیم ، اجازه دهید امروز فریاد اتحادمان گوش فلک را کر کند بعد به دعواهای گروهی و سیاسی مان بپردازیم . مطمئنم زمان مناسبی برای این کار خواهیم داشت . بشتابید که درنگ موجب پشیمانی است . پاینده باد ایران و ایرانی
امضا - یک ایرانی دردمند

No comments:

Post a Comment