Saturday, December 12, 2009

آقای خامنه ای ، هر ترفندی میخواهی بزنی ، بزن .. کارشما دیگه تمومه . شب بخیر

مطمئن نیستم ولی احتمال دارد که بیانیه جمعی از ارتشیان و نیز ماجرای پاره کردن عکس آقای خمینی ، بخشی از یک سناریوی جدید در راستای اعمال فشار بیشتر بر جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران و دانشحویان و رهبران جنبش باشد
برای آنانی که به یاد ندارند ، خلاصه عرض می کنم که در جریان مبارزان انتخاباتی چند دوره پیش نیز چنین حرکت سخیفی ( سخیف نه از جهت پاره کردن عکس خمینی که از جهت اینکه این رژیم حاضر است از همه چیز و حتا مقدسات خودش نیز بگذرد و بدیهی ترین اصول انسانی را نیز زیر پا نهد تا به اهداف پلید خو دست یابد) انجام شد . ماجرا از این قرار بود که عده ای جوان با رنگ و روی نوین و مشابه بیشتر جوانان این مرز و بوم سعی در هتک حرمت به مقدسات و عزاداری ماه محرم کردند با این انگیزه که این کار به حساب طرفداران آقای خاتمی گذاشته شود و موج کاذبی بر علیه ایشان درست شود که البته این توطئه در نطفه خفه شد.
لازم به یادآوری است که هنوز هم شایعاتی در پشت انگیزه و هدف عاملان و آمران حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان وجود دارد و اتفاقاٌ این گونه عملکرد ها بیش از پیش این فرضیه را تقویت میکنم که عوامل - به ظاهر اسلامی - دست اندرکار انقلاب ، ترتیب این سانحه دلخراش را دادند تا بتوانند بر احساسات مردم سوار شده و موج ضد رژیم پهلوی ایجاد کنند که تا حدودی هم موفق شدند . کسی هم از خودش نپرسید که چرا یک جکومت که به هر حال دغدغه هایی از جهت امنیتی دارد باید دست به یک همچو اقدامی بزند ! بگذریم ... امیدوارم روزی برسد و این ماجرا بطور کامل برای افکار عمومی جهان روشن شود
در خاتمه می خواستم یک پیام به رهبران حکومت کودتایی و در صدر آنان آقای خامنه بدهم که :
آقای خامنه ای ، هر ترفندی میخواهی بزنی ، بزن .. کارشما دیگه تمومه . شب بخیر
بقول معروف : اوم ممه رو لولو برد
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment