Wednesday, December 16, 2009

ماجرای عکس خمینی رو بیخیال ! به فکر آینده باشیم . جنبش سبز یک جنبش انقعالی نیست که منتظر حاج عزت ضرغامی بماند که چه نقشه ای پیاده کند

ماجرای عکس خمینی رو بیخیال ! به فکر آینده باشیم . جنبش سبز یک جنبش انقعالی نیست که منتظر حاج عزت ضرغامی بماند که چه نقشه ای پیاده کند .
اگر جنبش سبز خود را اکثریت می داند - که همینطور هم هست - نیازی ندارد که مثلاٌ بیاید بیرون و عکس این و آن را علم کند که " ما نبودیم "
اصلاٌ مهم نیست
بگذارید صدا و سیمای رژیم هر غلطی دلش می خواهد بکند
به ما چه !
ما کار خودمان را می کنیم
نیازی هم نداریم که بخواهیم به کسی ثابت کنیم که تا چه میزان به خمینی ارادت داریم
ارادت ما به خمینی رو همه میتونن از جهت ترافیک 13 و 14 خرداد هر سال بفهمن
بریم عکسشو بلند کنیم و داد بزنیم که چی بشه ؟
بقول قدیمی ها : نه قم خوبه نه کاشون ... ( در مثل مناقشه نیست )
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment