Saturday, December 5, 2009

دوستان گرامی بالاترینی ، هر لینکی مربوط به 16 آذر باشه و داغ نشه ما همه مسئولیم


دوستان گرامی بالاترینی ، رسالت ما اطلاع رسانیه
ضمناٌ ما باید نشون بدیم که همه مون با هم متحدیم
پس کمک کنید که حداکثر اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای مربوط به 16 آذر انجام بشه
هر لینکی مربوط به 16 آذر باشه و داغ نشه ما همه مسئولیم
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment