Saturday, July 30, 2011

حلول ماه مبارک رمضان بر همه روزه خواران محترم تسلیت باد

ماه رمضان آمد !
ماه تحمل بوی بد دهان و قیافه های عبوس ، ماه دورویی و ریا و از همه مهمتر ماه تنبلی و لختی ملی آمد !
این ماه را به همه کسانی که به هر دلیل روزه نمی گیرند یا دوست ندارند یا اساساً اعتقادی به آن ندارند ، تسلیت عرض می کنم .
امیدوارم روزی فرا رسد که روزه گیران محترم بتوانند همت عالی و ایمان خود را در فضایی که همه رستورانها باز و مردم به امر طبیعی غذا خوردن مشغولند ، بیازمایند .

No comments:

Post a Comment