Wednesday, October 20, 2010

ولی امر مسلمین جهان جرأت نداره پاهاش رو از ایران بیرون بزاره

یه چیزی میگم یه خورده بخندین : پاپ بندیکت شانزدهم رو میشناسین که ! هر ماه برای دیدن پیروان خودش به گوشه ای از دنیا میره و همه جا هم با استقبال رسمی دولت ها و مردم این کشورها روبرو میشه . از فیلیپین گرفته تا برزیل و از آفریقا گرفته تا انگلیس . به این میگن رهبر کاتولیک های جهان ! حالا داشته باشین عظمای خودمون رو که طرفداراش و اونایی که یه کله دارن بادش میکنن ادعا میکنن که ایشون ولی امر مسلمین جهانه ولی این ولی بدبخت جرأت نداره پاش رو از ایران بیرون بزاره . تازه بعد از ده سال جرأت کرده یه تک پا بره واتیکان شیعه که همون قم خودمون باشه . میگم فلاکت هم حدی داره ! نه ؟

No comments:

Post a Comment