Friday, October 15, 2010

نکته جالب : احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسلامی در لبنان بیش از ایران طرفدار دارد

به عکس های سفر اخیر احمدی نژاد به لبنان نگاه کنید . شرط می بندم در هیچ کجای ایران نمی توانید چنین صحنه ای ببینید . احمدی نژاد و طرفداران و مزدوران رژیم نمیتوانند حتا یک سالن ورزشی را در هیچ شهر ایران پر کنند . حتا با پول هم نمیتوانند اینقدر مزدور و نان به نرخ روز خور و ساندیس خور دست و پا کنند . دولت ذلیل و خفیف لبنان هم که با سانسور فیلم روزهای سبز حنا مخملباف نشان داد که لیاقتش چیزی بیش از شورش و ترور و حزب الله و قداره کش و جنگ و بحران نیست . خوشحالم که لبنانی نیستم . دیدن چنین دولت بی کفایتی که برای سنار سه شاهی پول مفت حاضر است مثل حیوان دست آموز خانگی پوزه به زمین بساید حال هر انسان آزاده ای را به هم میزند . ایکاش می شد احمدی نژاد رئیس جمهور مشروع لبنانی ها میشد و قال قضیه را می کند . هم ما راضی بودیم هم آنها

No comments:

Post a Comment