Thursday, January 28, 2010

تمام زندان هایتان را پر خواهیم کرد ! ما بیشماریم

با اعدام ناگهانی دو نفر از مبارزان راه آزادی ایران زمین که به جرم اعتراض به کودتای انتخاباتی ( البته به ادعای رژیم ) انجام شد ، رژیم جمهوری اسلامی رسماٌ دست به آدمکشی و قتل زد . تاکنون همه قتل ها را به گردن این و آن و گاه به گردن خود مقتول می انداخت و در چند مورد حتا اقدام به دزدیدن هویت شهدا نموده و آنها را در شمار بسیجی ها آورد . اما اینبار نمیتواند بگوید این دو جوان بیگناه - که حتا از پیش از انتخابات در زنجیر اسارت بودند - را خود مردم یا مثلاٌ طرفداران آقای موسوی کشته اند ! این دو قتل را میتوان بعنوان نقطه عطف جدیدی در روند حوادث پس از کودتای انتخاباتی بشمار آورد . ظاهراٌ این اقایان جدی جدی خود را رفتنی حساب کرده اند که تا به این حد خشونت پیشه کرده اند . این اعدامها چیزی نیست مگر ترس بیش از پیش رژیم از آنچه قرار است در روز بیست و دوم بهمن اتفاق بیفتد . لازم است یک بار دیگر به دیکتاتور و اراذل و اوباشش گوشزد کنیم که : ما زندان هایتان را پر خواهیم کرد ، آنقدر که مجبور شوید ما را به خانه هایتان ببرید و ما واقعاٌ بیشماریم . یاد یک ضرب المثل افتادم که : سگی که بگیر باشد و نترسد هرگز واق واق نمی کند آقای خامنه ای ! شما همین طور به واق واق کردن ادامه بده !
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

1 comment:

  1. با سلام به روح پاک شهیدان راه خرد و ازادی
    رژیم خونخوار اخوندی در استانه اغاز دوباره اعتراضات مردمی در روز 22 بهمن دست به جنایتی تازه زده و با به شهادت رساندن دو تن از عزیزان مبارز این مرز و بوم در صدد ایجاد هراس در میان مردم معترض است.
    امروز وظیفه هر ایرانی وطن پرست در حمایت از راه و هدف این شهیدان است. امروز روز سکوت نیست. چرا که اگر ساکت بمانیم به زودی نوبت به ما هم می رسد. ما مردم ایران با یکدیگر عهد و پیمان میبندیم تا گرفتن انتقام خون شهیدانمان از پا ننشینیم . امروز وظیفه هر انسان ازادیخواه در ضربه زدن به حکومت شیطان است که با حیله و نیرنگ خود را حکومت الله معرفی مینماید. حکومتی که در صدد نابودی صلح و دوستی در کره خاکی است.
    سران کشور های دیگر دنیا باید بدانند هر گونه مذاکره با این رژیم ضد مردمی و جنایتکار تنها اشتباهی بزرگ در تاریخ است که هرگز از یاد مردم ایران نمی رود

    ReplyDelete