Monday, February 8, 2010

یاد سریال دایی جان ناپلئون بخیر

کسانی که سریال دایی جان ناپلئون را دیده اند حتمن یادشان می اید که پروز صیاد در نقش شازده اسدالله میرزا یک نقل قولی داشت از یک همسایه هندی که به مرحوم اسماعیل داورفر در نقش دوستعلی خان ( دوستعلی خره ) متلک می انداخت که دوستعلی " بهوت افسرده ها هه " یعنی دوستعلی دیگه حال و احوالی نداره . دیگه نفسش در نمی آد ... به هر حال بنظرم اومد این تعبیر در مورد این روزهای جمهوری اسلامی و دیکتاتور و کودتاچی های بر مسند قدرت نشسته اش بسیار مصداق دارد . اینان عین آدم مشرف به موت و در حال احتضار هستند . اندکی صبر ... سحر نزدیک است . پیش بسوی 22 بهمن

No comments:

Post a Comment