Wednesday, December 21, 2011

آقای محمد رهبر! خیلی ها از فامیلی شما دل خوشی ندارند. لقب جد اعلای شما چه بوده است ؟

در پاسخ به مقاله غیر لازم آقای محمد رهبر در وبسایت وزین روزآنلاین تحت عنوان "شاهزاده، سوار بر اسب سفید" اشاره به رضا پهلوی، که طی آن استدلال فرموده بودند که چون بخش عظیمی! از مردم ایران و مخالفین جمهوری اسلامی از نام فامیلی ایشان ( پهلوی ) دل خوشی ندارند بهتر است برای نشان دادن حسن نیت خود و ثابت کردن این امر که بدنبال برگرداندن تاج و تخت نیست ( نفرموده بودند چه جوری ) نام فامیلی خود را به "سوادکوهی" که لقب پدر بزرگ ایشان در هشتاد - نود سال قبل بوده است برگردانند تا همه مشکلات مملکت حل شود و اسباب رفع نگرانی دوستان! فراهم آید ... اگر چه نوشتار ایشان حرف و حدیث زیاد دارد و باید بزودی پاسخی درخور و با همان ادبیات ایشان نگارش و ارائه شود ولی علی ایحال من هم از جناب "رهبر" خواهشی دارم و پرسشی : آقای محمد رهبرعزیز ! خیلی ها چون من از نام فامیلی شما دل خوشی نداریم. لقب جد اعلای شما چه بوده است ؟

1 comment:

  1. این ملا زاده ها نون این پررویی رو میخورند با اون اسم کوفتیش که روزی میلیون نفرین میخوره زبونش هم درازه گور پدر هر چی ملا و ملا زاده

    ReplyDelete