Friday, September 23, 2011

رسانه های آمریکایی بر سر بیرون کشیدن بیشترین تعداد دروغ از احمدی نژاد ، مسابقه گذاشته اند

این روزها ، مصاحبه با احمدی نژاد تبدیل به یکی از سرگرم کننده ترین برنامه های شبکه های مختلف آمریکایی شده است ... مردم هم به این دلقک نظام ولایت فقیه علاقمند شده اند چرا که به او به عنوان یک استنداپ کمدین نگاه می کنند ، کسی که می تواند روز روشن در مقابل چشم میلیونها نفر دروغ بگوید بدون آنکه ذره ای در حالات و حرکاتش تغییر حاصل شود . بنا بر این ، حال که این برنامه ها تا به این اندازه طرفدار پیدا کرده است ، همگان تصمیم گرفته اند تا بر سر اینکه چه کسی می تواند بیشترین تعداد دروغ را از او بیرون بکشد ، مسابقه بگذارند و طبیعی است که برنده در این میان کیست

No comments:

Post a Comment