Wednesday, September 7, 2011

خاک تمام عالم بر فرق سر خبرگان مفلوکی که بزرگترین دغدغه شان تفکیک جنسیتی در دانشگاه است

لحنم را به بزرگواری خودتان ببخشید اما باور کنید این اولین و تنها جمله ای بود که با خواندن خبر مربوط به پایان اجلاس خبرگان " رهبری ! " و بیانیه پایانی اش که بر موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه تأکید کرده بود ، به ذهنم خطور کرد . حقیقتاً ، انسان با دیدن این همه ذلت و فلاکت از مشتی پیرمرد جاهل که شرافت و انسانیتشان را به هیچ فروخته و اسباب شرمندگی برای مفهوم انسانیت به بار آورده اند ، از اینکه همزمان با این جماعت زندگی می کند ، شرمنده می شود . نمی دانم کسان و فرزندان و خویشان این هیولاها چه احساسی بهشان دست می دهد وقتی می بینند در جوار کسی زندگی می کنند که بقول خود قرآن "کالانعام بل هم اضل" هستند . اینان براستی از خود کلمه " پست " نیز پست ترند

No comments:

Post a Comment