Tuesday, September 13, 2011

دو کوهنورد آمریکایی آزاد می شوند : بوی ویزای آمریکا میاد

باز هم شهریور شد . باز هم زمان تشکیل اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل رسید . باز هم احمدی نژاد و سیصد - چهارصد نفر ، ویزای آمریکا می خوان ... نتیجه : دو کوهنورد آمریکایی که همین چند روز پیش به اتهام جاسوسی ( یکی از سنگین ترین جرائم ممکنه در جمهوری اسلامی ) به هشت سال حبس محکوم شده بودند ، ظرف دو روز آینده آزاد می شوند . بانضمام یک دست کت و شلوار هاکوپیان و یک تخته فرش اعلا و مقادیری سوغاتی و دست آخر هم یک " تانک یو " از طرف ا.ن . همین

No comments:

Post a Comment