Thursday, August 4, 2011

به خیابان نمی رویم ؟ اعتصاب نمی کنیم ؟ نگران کار و زندگی مان هستیم ؟ اشکالی ندارد ! آب بازی که می توانیم بکنیم . نمی توانیم ؟

شاید انتظار بیهوده ای باشد از ما ایرانی ها که بخواهیم مانند مردم سوریه عمل کنیم ! شاید اپوزیسیون ما هرگز نتواند در قد و قامت و قواره اپوزیسیون سوریه ظاهر شود . شاید مشکلات معیشتی بیشمار ، مجال اندیشیدن و اقدام کردن را از ما گرفته است ... و هزاران هزار شاید دیگر !
آنچه طی چند روز اخیر در خصوص ماجرای آب بازی در پارک آب و آتش دیدیم و بخصوص واکنش رژیم را در مقابل آن مشاهد کردیم - به باور من - حاوی این پیام روشن است :
جمهوری اسلامی با همه دبدبه و کبکبه اش از آب بازی چند جوان می ترسد و ارکان نظام ولایت فقیه از آن به لرزه در می آید .
خوب ، چه بهتر !
حتمن می دانید چه می خواهم بگویم ، کافی است دست به دست هم بدهیم و با تعیین یک روز بعنوان روز ملی آب بازی، هر کجایی که هستیم در حیاط منزلمان ، تو کوچه مان ، خیابان ، پارک ، کنار دریا و رودخانه و و و آب بازی کنیم . به همین سادگی ! هم شادی آور و مفرح است هم کمکمان می کند که یک بار دیگر این شعار را حداقل در دلهایمان مرور کنیم که : نترسیم ، نترسیم ، ما همه با هم هستیم

1 comment:

  1. چطور است روزی که آب بازی انجام گرفت را روز آب بازی اعلام کنیم.

    ReplyDelete