Thursday, November 25, 2010

دستور جدید رهبری

پس از خودنمایی رضایت بخش بسیجیان محترم در جریان سفرها و سخنرانی های رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان ، بدستور معظم له مقرر گردیده بمنظور قدردانی از این عزیزان منبعد ساندیس در آفتابه سرو شود . دیگر نیازی نیست خودشان را زحمت داده و از نی استفاده کنند

No comments:

Post a Comment