Wednesday, November 24, 2010

آیا هاشمی رفسنجانی عاقبت بخیر شد ؟

سالها زندان و تبعید در دوران پهلوی ، نزدیکترین فرد به خمینی ، عضو اصلی شورای انقلاب ، از بنیانگزاران اصلی جمهوری اسلامی ، 8 سال رئیس مجلس در دوران خمینی ، رئیس جنگ بفرمان شخص خمینی ، 8 سال رئیس جمهور ، بیش از 25 سال امام جمعه تهران ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، عضر مؤسس و اصلی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس مجلس خبرگان رهبری تنها بخشی از دهها عنوان و مقام هاشمی رفسنجانی طی 31 سال عمر رژیم جمهوری اسلامی بوده است . اکنون بیش از یک سال و چهار ماه از آخرین حضورش در نماز جمعه بعنوان امام جمعه میگذرد . دانشگاه آزاد را تقریباً از دستش درآورده اند . مقامش در مجلس خبرگان تشریفاتی و بی اثر شده است . مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا حد یک مؤسسه ابتر و بی خاصیت پائین آورده اند . در صحن نماز جمعه شعار ضد هاشمی سر داده اند . به دخترش در مرکز شهر تهران تعرض کرده اند . پسرش جرأت ندارد به کشور بازگردد . حزب طرفدارانش ( کارگزاران ) را تقریباً ناک اوت کرده اند و و و. اینها نیز تصویری از وضعیت جاری هاشمی رفسنجانی است . دوستانی که مطالعه ای در تاریخ انقلابات دارند می دانند چه بر سر دانتون و روبسپیر از مؤسسین اصلی انقلاب کبیر فرانسه آمد . سرگذشت تروتسکی نظریه پرداز اصلی انقلاب روسیه نیز اگر چه حکم اعدام غیابی اش توسط استالین صادر شده بود ولی باز هم نتوانست از چنگال انتقامخواهی استالین بگریزد . اینها اشاراتی بود به آنچه تاکنون در جریان انقلابات اتفاق افتاده است . پرسش اصلی این است که آیا تاریخ باز هم تکرار خواهد شد . آیا اگر هیچ اتفاق غیر منتظره ای هم نیفتد تا همینجا هاشمی رفسنجانی باصطلاح عاقبت بخیر شده است یا نه ؟ باید نشست و منتظر حوادث بعدی بود . زمان پاسخگوی بسیاری از این پرسشها خواهد بود

No comments:

Post a Comment