Sunday, August 15, 2010

شادباش به رئیس جمهور موسوی و طرفداران جنبش سبز آزادیخواهی ایران

پیروز انتخابات آزاد در ایران، موسوی است

امشب از شادی در پوست خود نمی گنجم ! از لحظه ای که مصاحبه آقای عبدالله مهتدی رهبر حزب کومله ( حزبی با گرایشات چپگرایانه در منطقه کردستان ایران که سابقه طولانی در مبارزات مسلحانه با رژیم جمهوری اسلامی دارد و جالب اینکه بیشتر این مبارزات در زمان نخست وزیری همین آقای مهندس موسوی نیز انجام شده است ) را در سایت روزآنلاین خوانده ام بر خود می بالم . بر خود می بالم وقتی میبینم بینش سیاسی رهبری و بدنه حزبی که سابقه طولانی در ضدیت با جمهوری اسلامی دارد تا بدانجا رسیده است که با واقع بینی هر چه تمامتر ، بر حقانیت مهندس موسوی در رهبری جنبش سبز آزادیخواهی ایران تأکید می کند و سطح اندیشه حزبی را از یک حزب محلی - با اهداف محدود منطقه ای - به یک حزب ملی ارتقاء می دهد . همین یک جمله ، بتنهایی دریایی از معنا با خود بهمراه دارد . ایرانی بودن و خود را عضوی از بدنه جنبش آزادیخواهی ایران زمین دانستن ، بوی مدنیت می دهد . بوی رشد می دهد . بوی سواد و اندیشه سیاسی می دهد . بوی دوری از خشونت می دهد . نشان از مبارزه مدنی دارد . در زمانه ای که دشمنان آزادی و دموکراسی ایران زمین ، پیروزی خود را در افتراق و چندگانگی هر چه بیشتر نیروهای جبهه مقابلش میبیند چنین اندیشه ای همانند رعد بر سرشان می غرد . همانند پتک بر ستون های ترک خورده کاخ دیکتاتوری آخوندی می کوبد و آن را به لرزش بیش از پیش می اندازد . بیان چنین عبارتی از زبان رهبر یک حزب قومیتی ، بمعنای رشد و آگاهی مبتنی بر مبارزات متمدنانه است . آری ، در بحبوحه ای که دشمنان اتحاد و همبستگی ایرانیان ، بر طبل جدایی طلبی و تجزیه بدنه " مام وطن " میکوبند و اکثر احزاب و گروههای سیاسی ، تنها ساز خود را کوک می کنند و خودخواهانه داعیه دار رهبری مبارزات مردمی هستند و هیچ کسی را غیر از خودشان و پیروانشان نمی بینند و قبول ندارند ، تأکید بر حقانیت مهندس موسوی در رهبری مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان - آن هم از طرف یک حزب باسابقه در مبارزه با جمهوری اسلامی - درس ایرانی بودن می دهد . درس مبارزه می دهد و از همه مهمتر درس اتحاد و اتفاق در مقابل دشمن مشترک می دهد . به همگان یادآور می شود که ما را راهی نیست بجز آنکه یکصدا و هم آهنگ در مقابل دیکتاتور بایستیم و نقشه هایش را برای " در هم شکستن مان " نقش بر آب کنیم . باید به هر دو طرف و به خودمان شادباش بگویم . به آقای مهندس موسوی شادباش میگویم که توانسته است با پایمردی روزافزون بر حق انتخاب مردم ، خود را از قالب یک آرمانگرای چپ اسلامی بیرون کشیده و با عینیت بخشیدن به " مردمی بودن " و آزاده بودن ، تمام سختی ها را بجان بخرد و قدمی پا پس نگذارد . به رهبری و کادر سیاسی و طرفداران حزب کومله شادباش میگویم که با پوست اندازی و درس گرفتن از لطمات و تبعات روشهای قدیمی و نخ نماشده مبارزات گذشته ، اینک خود را بعنوان یک حزب پیشرو در جبهه ضد دیکتاتوری مطرح می کنند و در آخر به خودمان و همه مبارزان راه آزادی و اتحاد ایران زمین شادباش میگویم که در زمانه ای بسر میبریم که ایرانی بودن و ایرانی ماندن بر هر اندیشه سیاسی و روش مبارزاتی دیگر برتری دارد . این جمله ، بی شک در تاریخ مبارزات مردم ایران برای رسیدن به عدالت ، آزادی و دموکراسی ( که بزودی محقق خواهد شد ) ماندگار شده و بسان نقطه عطفی در رفتار حزبی و نگرش سیاسی احزاب ، ثبت خواهد شد . با امید به فرار رسیدن هر چه سریعتر روزی که سایراحزاب و گروههای سیاسی نیز از این رفتار متمدنانه حزبی درس گرفته و با رأی و نظر مردم ایران همراهی و همدلی کنند . یاد و خاطره همه شهیدان آزادی که خونشان را در پای درخت آزادی ایران هدیه کردند بخیر. زنده باد آزادی و پاینده باد ایران و ایرانی

No comments:

Post a Comment