Sunday, August 8, 2010

در مدح رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد : میمون هر چی زشت تر ، رقاص بازی اش بیشتر

در مدح رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد : میمون هر چی زشت تر ، رقاص بازی اش بیشتر ! این زیباترین ، مناسب ترین و پرمعناترین جمله ای بود که در مدح ا.ن و شیرینکاری ها و لمپن بازی های اخیرش به ذهنم خطور کرد . چون خودم بسیار به آن خندیدم ، ترجیح دادم شما هم ببینید و تفریحی کرده باشید . ما امروز واقعاً گرفتار عده ای هستیم که نمادشان این بوزینه زشت رو و زشت خوست . همین

No comments:

Post a Comment