Tuesday, November 3, 2009

با پوزش از تمام دوستان : آقای خامنه ای ، ... میخوری از این به بعد خودتو رهبر ایران بدونی

با پوزش از تمام دوستان : آقای خامنه ای ، ... میخوری از این به بعد خودتو رهبر ایران بدونی
هم خودت و هم همه اونایی که فکر میکنن تو ...هی هستی ... میخورین در مورد مردم آزاده ایران حتا حرف بزنید
آنچنان بر سرتان خراب هواهیم شد که تا آرزو کنید که ایکاش آخر عمرتان روز قبل بود
همین

زنده باد آزادی
زنده باد ازادی
زنده باد ازادی
زنده باد ازادی
زنده باد ازادی
زنده باد ازادی
زنده باد ازادی
زنده باد ازادی

1 comment:

  1. داري بازار گرمي مي کني که بيان بخورنت؟

    داري کم کم خشک مي‌شي

    الان يه آفتابه آب خرجت مي‌کنم

    ReplyDelete