Tuesday, November 3, 2009

آقای منتظری ! به خاطر پذیرش اشتباه ، دمت گرم

من این پذیرش اشتباه رو بفال نیک میگیرم و امیدوارم همه کسانی که در طول 30 سال اخیر قدمی برداشته اند که ممکن است به سود مردم ایران و منافع ملی و ابروی کشورمان نباشه از ایشون یاد بگیرن

زنده باد آزادی
پاینده ایران

No comments:

Post a Comment