Friday, October 30, 2009

خامنه ای ، منفورترین انسان عصر حاضر است

آقای خامنه ای

شما منفور هستی ! می دانی ؟ شما به جایی رسیدی که تعداد آنانی که آرزوی مرگتان را دارند ده ها ، صدها و بلکه هزاران هزار برابر کسانی هستند که آنهم بدلیل منافع مادی مجیزتان را می گویند

پس ، لطفاٌ برو گم شو و بمیر ، به همین سادگی
برو و دنیا را از کثافت وجود خودت پاک کن

ختم کلام

امضا - همه ایرانیان با غیرت

1 comment:

  1. وقتی بدون فکر از کسی حمایت میکنه باید پای عواقبش هم بشینه حداقل قبلا یک مقدار آبرو داشت
    زنده باد آزادی

    ReplyDelete