Thursday, June 2, 2011

اگر اتفاقی که روز چهارشنبه در تهران افتاد ، در فلسطین رخ داده بود ، خامنه ای اتا الآن ...ن خودش رو هم جر داده بود ! مملکته داریم ؟

کافی بود اتفاقی مشابه آنچه در روز چهارشنبه و در جریان مراسم تشییع شادروان سحابی رخ داد و به مرگ دختر ایشان هاله سحابی منجر شد مثلاً در فلسطین اتفاق افتاده بود شک ندارم که تا حالا خامنه ای ...ن خودش رو هم جر داده بود و اشک تمساح می ریخت و بر و صورت خودش میزد . مملکته داریم ؟

No comments:

Post a Comment