Thursday, June 2, 2011

یک پیشنهاد : جمعه 20 خرداد را تبدیل به تظاهرات جمعه خشم ایرانیان کنیم

این کار غیر ممکن نیست اگر همگان با هم دست به دست هم دهیم و بخواهیم !
روز جمعه - فارغ از اینکه امام جمعه کیست و چه می گوید و نیز اینکه ما اعتقاد مذهبی داریم یا نه - بهترین روز برای انجام تظاهرات است .
مطمئنم رژیم را می توانیم آچمز کنیم اگر همه با هم اطلاع رسانی کنیم .
بگذارید رژیم را مجبور به تعطیلی نماز جمعه کنیم : فراموش نکنید که همه با هم هستیم !
زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment