Thursday, June 23, 2011

یک تقاضا از شورای هماهنگی راه سبز امید : لطفاً برای 18 تیر فراخوان ندهید . اجازه دهید مردم کار خودشان را بکنند

با توجه به عدم استقبال مردم و اعضای جنبش سبز از شورای هماهنگی راه سبز امید برای آمدن بر سر پشت بامها و سر دادن فریاد الله اکبر در چهارشنبه شب ، بنظر می رسد که این شورا - متأسفانه یا خوشبختانه - بدلائل مشخص مورد وثوق و اعتماد مردم نیست . اصلی ترین دلیل این واقعیت هم چیزی نیست جز اصرار این شورا بر ناشناس ماندن اعضاء و سکوت در مقابل برخی از پرسشهای اساسی منتقدین . نه کسی می داند اعضاء این شورا کیستند و نه می توان به ضرس قاطع گفت که منش و روش سیاسی این افراد چیست . این شورا هنوز به این پرسش اساسی پاسخ نداده است که راهبردش در قبال ولایت فقیه چیست .
به هر حال باید امیدوار بود که این شورا از درسی که مردم به آنان دادند نکات لازم را یاد گرفته و اگر می خواهند کماکان بازیگر عرصه سیاست باشند یادشان باشد که نمی توان هم به نعل کوبید هم به میخ !
نمی توان بر پشت شتر نشست و از ترس دیده شدن دولا شد !
بنابراین از این شورا خواهش می کنم که عجالتاً در خصوص 18 تیر سکوت کرده و هیچ فراخوانی ندهند تا بیش از این مردم را مجبور به واکنش منفی سکوت نکنند . بقول ضرب المثل معروف و قدیمی :
از طلا گشتن پشیمان گشته ایم ، مرحمت فرموده ، ما را مس کنید

No comments:

Post a Comment