Monday, September 28, 2009

آقای شهرام همایون ، لطفاٌ خفه شو ! برو کنار بذار باد بیاد

میدانم شما ممکن است مخالف باشید ولی من شهرام همایون را روی دیگر سکه احمدی نژاد میدانم

2 comments:

  1. همایون یک حرومزاده دیکتاتور و دقیقا مانند خامنه ای یکسو نگر بیش نیست

    ReplyDelete
  2. فکر می کنم اتحاد مردم و خسته نشدن از مبارزه، بالاخره همایون و امثال همایون رو از پا می ندازه، جنبش سبز ایران هیچ جایی برای هیچ نوع دیکتاتوری نداره چه شاه باشه چه آخوند
    به امید پیروزی

    ReplyDelete