Thursday, September 24, 2009

خوشحالم که نظام جمهوری اسلامی تنها و تنها یک ستون دارد ( ونه بیشتر) . کار ما راحت تر !

کار سختی در پیش نداریم
همان یک ستون لرزان را بیاندازیم کار جمهوری اسلامی تمام است تمام
فکر کنید اگر بجای یک ستون - مانند سلیر کشورها - چهار یا پنج ستون داشت
قبول کنید سخت تر میشد انداختش
اما الان راحته
مگر نمیگن تمام هستی جمهوری اسلامی روی شاخ ولایت فقیه میچرخد ؟
خوب بهت همون شاخ رو میشکونیم
همین راهی که داریم میریم که در واقع راهی نیست جز راه آزادی ایران ، ما رو قشنگ میرسونه به هدف
با هر " مرگ بر دیکتاتور " که فریاد بزنیم بخشی از این ستون کذایی میریزه ... تا بالاخره روی سر همه ارادتمندان خودش خراب بشه و اونایی رو هم که اون بالا مالا ها نشستن طی یک سقوط ازاد موفقیت آمیز محکم بندازه دم چک مردم
خودشونم اینو بهتر از هر کسی میدونن

No comments:

Post a Comment