Thursday, November 24, 2011

آی مردم ! حواستان باشد : نظام می خواهد از امثال جوانفکر امامزاده بسازد برای انتخابات . او مشاور شفیق کوتوله سیاسی خودمان است هنوز

حادثه چند روز پیش روزنامه ایران ( همان روزنامه ای که در آستانه انتخابات سال 88 با تیتر بزرگ نوشت موسوی دروغ می گوید ) و شایعه بازداشت و سپس آزادی و اینک اخبار مربوط به سکته قلبی جوانفکر ، شاید یک تصادف باشد اما چیزی که در این میان نباید از نظر دور بداریم این است که رژیم قصد دارد برای انتخابات مجلس از جنایتکاران وابسته به خودش امامزاده هایی بسازد که بتواند مردم را فریب داده و به پای صندوق های انتخابات بکشاند . بر ماست که بطور روزمره بر این تلاش رژیم نور بیندازیم و نگذاریم این توطئه کثیف به سرانجام برسد . همین

No comments:

Post a Comment