Thursday, July 22, 2010

اندر باب قضیه ولی امر مسلمین جهان

می گویند توهین نکن ! بخدا قصد توهین ندارم . فقط برایم بسیار جالب است وقتی می بینم دیوانه ای در این دنیا پیدا شده ( آن هم کی ؟ اوائل قرن بیست و یکم که قرن انقلابات تکنولوژیک و ارتباطات و روابط بین انسان هاست ) که بدون حتا یک نظر خواهی - حداقل از ساکنین کوچه ای که در آن می نشیند - خود را رهبر بلامنازع بیش از یک میلیارد و اندی مسلمان دنیا می داند ، آن هم نه هر رهبری - مثلاً از نوع گاندی و عبدالناصر و غیره - بلکه رهبری که انتظار دارد تو بدون اجازه او حتا انگشت در دماغت نکنی ! تو را صغیر و کم عقل و مفلوک و قاصر از تصمیم گیری می داند و خود را مسلط بر تمام - و حتا خصوصی ترین - شئون زندگی تو می داند . این را من نمیگویم ، به کتاب لغت مراجعه کنید و ببینید معنی دقیق واژه " ولی " چیست . یادتان بیاید آن موقع که در مدرسه بودیم ( برای خود من اتفاق افتاده ، برای شما را نمیدانم ) ناظم مدرسه می آمد و مثلاً میگفت فردا با ولی ات بیا ! یعنی با بزرگترت بیا و این هم یعنی هر کاری که داریم ابداً به تو مربوط نیست و تو بتنهایی نمیتوانی در مورد آن حتا حرف بزنی پس بهتر است کسی بیاید که بفهمد ! به همین راحتی . حالا این آقای خامنه ای به همه مسلمانان دنیا به همین چشم نگاه می کند . آخر خودتان قضاوت کنید ، توهینی از این هم بالاتر می شود که به آدم بگویند اولاً تو نمیفهمی ! و ثانیاً حالا که نمیفهمی ولی امرت و بزرگترت و تصمیم گیرت از قضا همین جناب مستطاب خامنه ای است ! انصافاً بدتر از این هم میتوان به کسی توهین کرد !؟ این جاست که من میگویم کسی که خامنه ای را بعنوان ولی امرش ( هر کس میخواهد باشد ) قبول داشته باشد بدترین توهین را خودش به خودش کرده است و دیگر نیازی به توهین مجدد ندارد چون یا معنای توهین را نمیفهمد یا کارش از توهین گذشته است ! همین

2 comments:

 1. Dear ,you are more than right ,precise,correct but my issue with this sub human is first his character ,his quality and his back ground.Do you remember in our folkloric literature Hassan Kachal and how he became a king by chance and fortune ? I am talking about the same story but this time a heartless and lunatic addicted man has grabbed the power and for his own protection has armed himself up to his teeth with the oil money.I would rather to see Hassan Kachal as a ruler,poor baldy was not a terrorist ,an assassin,did not kill,imprisoned,tortured,raped,hanged in his prisons.Hassan Kachal was an Iranian,Khamenei is not,Hassan spoke in Farsi,this dog only barks in Arabic.Need no more to say.Payman Jahanbin

  ReplyDelete
 2. یک حکایت تاریخی را برایتان مینویسم شاید کمی از مردم ما نخوانده باشند این واقعه را از کتاب خداوند الموت داستان حسن صباح بیان میکنم .
  نوشته ناصر خسرو به شهری وارد میشود چون کفشش پاره شده بود به پینه دوزی میرود تا کفشش را تعمیر کند از بازار که نزدیک بود هیا هو بلند میشود پینه دوز به ناصر خسرو میگوید بروم ببینم چه خبر است و بعد از چند دقیقه با یک تکه گوشت در گزن ( چاقوی تیز برای بریدن چرم استفاده میکنند ) بر میگردد در جواب سؤال ناصر خسرو که چه خبر بود میگوید یک نفر از شعر های ناصر خسرو خوانده بود و آخوند فلانی مرتد اعلام کرده بود و مردم تکه تکه کردند و این یک تکه گوشت هم به من رسید. ناصر خسرو کفشش را با عجله از پینه دوز میگیرد و میخواهد هر چه زودتر برود پینه دوز از ناصر خسرو سؤال میکند چرا با این عجله میخواهد برود در جواب ناصر خسرو میگوید من به شهری که در آن اشعار ناصر خسرو خوانده شود پا نمیگذارم و از آن شهر دور میشود.
  در طول تاریخ آخوند ها کسانی را که میفهمیدند که اینها عواب فریب ، دروغگو ، و ... هستند به عناوین مختلف از قبیل مرتد و کافر و محارب و .... از بین میبردند و اگر در طول تاریخ چند نفری هم که توانستند یک ذره مردم را آگاه کنند پنهانی و در لحافه حرفهایشان را زده اند و مستقیمآ نمی توانستند حقیقت را بیان کنند نمونه های زیادی است در طول تاریخ که میتوان احمد کسروی را نام برد که بوسیله آخوند نواب صفوی در ساختمان دادگستری خودش و منشی اش را کشتند و در حکومت محمد رضا پهلوی هم قاتل ها تبرئه شدند ولی خوشبختانه حالا یواش یواش مردم ایران دارند آگاه میشوند و در این راه تکنولوژی را هم بکار گرفته اند و من مطمئن هستم که در آتیه نزدیک ما به یک حکومت آزاد و دموکرات برسیم .
  مشگل ما نا آگاهی است ما باید دور و بر خود را آگاه کنیم و در این راه هیچ کتابی بهتر از قرآن نیست اینقدر ضد و نقیض در قرآن هست که امکان ندارد یکی بخواند و به غیر واقعی بودن آن پی نبرد چطور که اکبر گنجی و عبدالکریم سروش میگویند که قرآن کلام خدا نیست . البته در خود قرآن سوره انفطار آیه های ١٥ تا ١٩ که میگوید این قرآن کلام رسول بزرگوار است. آینده ازان مردم ایران است من مطمئن هستم . موفق و پیروز باشید

  ReplyDelete